Poskytované služby

Základním cílem činnosti společnosti I-Xon a.s. je efektivní vymožení pohledávek. Předpokladem je kombinace rychlosti, perfektní znalosti pohledávek a zázemí advokátní kanceláře s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Propojením předsoudního stádia vymáhání se soudním řízením a následnou exekucí dochází k eliminaci časových ztrát.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Účinné call centrum, osobní – terénní vyhledávání dlužníků, analýza majetkové situace dlužníků, zasílání upomínek, sjednávání splátkových kalendářů či sepis notářských zápisů s přímou vykonatelností. To vše při zachování základů etiky ve vztazích věřitel – dlužník.

Cílem je vymoci pohledávku pro věřitele a najít nejlepší řešení pro dlužníka, který komunikuje a hledá cestu ze své svízelné situace.

Soudní vymáhání pohledávek

Ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek advokáti s.r.o. uplatníme pohledávky v jakémkoliv množství v nalézacím, insolvenční či exekučním řízení. Efektivně uplatníme veškeré nároky svých klientů.

Etika

Dodržujeme vysoký standard etického přístupu k dlužníkům.

  • Před soudním či exekučním řízením vyčerpáme všechny možnosti kontaktování dlužníka (telefonicky, emailem, SMS, písemně, provádíme vyhledávání osob).
  • Upřednostňujeme smírné řešení. Klademe důraz na splátkové kalendáře.
  • Poskytujeme dlužníkům pravdivé a nezkreslené informace o právním postupu a výši dluhu.
  • Umožňujeme se souhlasem klienta snížení dluhu v odůvodněných a doložených případech sociální tíže.
  • Chráníme osobní data dlužníků v režimu advokátního a bankovního tajemství.
  • Věříme, že právo na ochranu svých práv má dlužník i věřitel.